USŁUGI ANALITYCZNE

Oferujemy Państwu szeroki zakres analiz dla niemal wszystkich branż przemysłu i usług.

Nasze laboratoria przystosowaliśmy do 24 godzinnej pracy, dzięki czemu możemy przeprowadzać badania w możliwie najkrótszym czasie.

Przyjmujemy próbki pochodzące ze wszystkich kontynentów, a do transportu polecamy nasz Enviro Sample Kit wraz z odpowiednio dopasowanymi do zlecenia pojemnikami.

Usługę pobrania próbek możemy wykonać na terenie Wielkiej Brytanii i w Europie (w grę wchodzą również godziny wieczorne i soboty) lub według zamówienia w lokalizacjach na innych kontynentach.

Przeprowadzamy standardowe analizy środowiskowe dotyczące oceny zanieczyszczonych terenów, gleb powierzchniowych, odwiertów oraz wód powierzchniowych i gazów. Ponadto wykonujemy testy biodostępności gleby, testy według kryteriów dopuszczania odpadów na dane składowisko (WAC) i analizy odcieków.

i2 Analytical przyjmuje do analiz środowiskowych glebę, wody gruntowe, wody powierzchniowe, ścieki, odcieki, gazy, pyły, materiały zawierające azbest oraz odpady.

Oferujemy Państwu wiele rodzajów usług analitycznych i środowiskowych:

 • Kompleksowy zakres analiz
 • Analizy pojedynczych próbek
 • Niestandardowe pakiety testowe oraz zestawy sprawozdań i raportów
 • Projekty „fast track – 24h”
 • Standardowa realizacja zlecenia w ciągu 5 dni roboczych (lub w krótszym terminie – po uzgodnieniu)
 • Długoterminowa umowa współpracy (na preferencyjnych warunkach)
 • Analizy akredytowane
 • Wsparcie ekspertów
 • Darmowa usługa kurierska oraz materiały do pakowania próbek – Enviro Sample Kit

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Analytical Services from i2 Analytical