i2 Analytical obecnie oferuje testy In situ oraz pobór prób wykonywany przez nasz zespół geotechniczny w całej Europie, uzupełniając ofertę o nasze laboratoria środowiskowe oraz geotechniczne.

Nasz wykwalifikowany zespół techniczny przy użyciu sprzętów skalibrowanych zgodnie ze standardem ISO 17025 zapewnia pewność i niezawodność usług geotechnicznych, co oznacza, że obecne wymagania przemysłu są zgodne z jakością, zdrowiem i bezpieczeństwem na czele.

Testy oferowane w i2 stanowią wsparcie dla szerokiego grona pokrewnych branż, w tym konsultantów z zakresu geologii i ochrony środowiska, kontrahentów zajmujących się badaniem terenu, inżynierów budownictwa, władz lokalnych, projektantów i wykonawców budowy składowisk, a także producentów kruszyw i kruszyw pochodzących z recyklingu odpadów (WRAP).

i2 Analytical oferuje wszechstronne badania geotechniczne dla poniższych wymagań:

Rodzaj testu/mierzone własności/zakres
pomiarowy

Specyfikacja techniczna
Sprzęt oraz użyta technika

Pobór kruszyw – ze składowiska

BS EN 932-1:1997

Pobór prób:

– ze składowiska
– materiały składowane
– wykopy

Wewnętrzna procedura  – Pobór prób

Wilgotność

– oznaczanie wilgotności metodą suszarkową

BS 1377-2:1990

Gęstość In situ

– sand replacement method (small pouring cylinder)

BS 1377-9:1990

Gęstość In situ

– sand replacement method (large pouring cylinder)

BS 1377-9:1990

Gęstość In situ

– metoda pierścienia tnącego

BS 1377-9:1990

Badanie kalifornijskiego wskaźnika nośności in-situ (CBR)

BS 1377-9:1990

Odkształcenia wertykalne (pionowe) oraz charakterystyka wytrzymałościowa
z użyciem płyty statycznej VSS

BS 1377-9:1990

Wyznaczanie wskaźnika CBR z użyciem płyty statycznej VSS

Wewnętrzna procedura włącznie z “Specification for
Highway Works:

Design Guidance for Road Pavement Foundations Interim Advice Note 73/06 rev 1”

Sonda dynamiczna stożkowa SDS (ang. Dynamic Cone Penetrometer DCP)

Wewnętrzna procedura włącznie z “Specification for Highway Works:

Design Manual for Road and Bridges, HMSO, HD 29/08”

Ścinarka obrotowa / Hand shear vane

Wewnętrzna procedura włącznie z “Guideline for
handheld shear vane test:

New Zealand Geotechnical Society August 2001”

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących naszych usług geotechnicznych, prosimy o kontakt z naszym biurem:

+48 (0) 32 342 6011

CONTACT@I2ANALYTICAL.COM