Badanie przepuszczalności gruntów BS1377 Part 6 Średnica 100mm 1:1 wysokość/średnica lub 2 kg < 8mm
Test Kanalikowy – oznaczanie dyspersyjności gruntów BS1377 Part 5 Clause 6.2 200 g
Dyspersja BS1377 Part 5 Clause 6.4 200 g
Metoda bryłki gruntu (crumb test) BS1377 Part 5 Clause 6.3 50 g
Badanie filtracji przy stałym gradiencie hydraulicznym >BS1377 Part 5 Clause 5 2 kg <6.3mm or 6 kg <10mm