BRE Suites SD1 / Greenfield / Brownfield / Pyritic 250 g
TRL 447 Siaczany / siarczki 250 g
Chlorki Metoda wewnętrzna oparta na
BS1377 Part 3 Clause 7
60 g
Materia organiczna Metoda wewnętrzna oparta na
BS1377 Part 3 SOM / LOI
60 g
Węglany Metoda wewnętrzna oparta na
BS1377 Part 3 Clause 6
60 g
Topsoil BS3882 – 2015 2 kg
Redox Metoda wewnętrzna oparta na
BS1377 Part 3 Clause 11
60 g
Rezystywność gruntu Metoda wewnętrzna oparta na
BS1377 Part 3 Clause 10
Szczegółowa informacja na życzenie