POP są związkami organicznymi znajdującymi się na liście substancji priorytetowych (PS).

Według załącznika X do Unijnej Wodnej Dyrektywy Ramowej 2000/60/EC (Water Framework Directive WFD) określone są one jako bardzo niebezpieczne dla środowiska wodnego.

Ich lista aktualizowana jest co 4 lata i obecnie zawiera 48 następujących substancji chemicznych:

 • Acenaphthene
 • Alachlor
 • Anthacene
 • Atrazine
 • Benzene
 • Brominated diphenylethers
 • Cadmium & its compounds
 • Chloroalkanes C10-13
 • Chlorfenvinphos
 • Chlorpyriphos
 • 1,2-dichlorethane
 • Dichloromethane
 • DEHP
 • Diuron
 • Endosulphan
 • Fluoranthene
 • Hexachlorobenzene
 • Hexachlorobutadiene
 • Hexachlorocyclohexane
 • Isoproturon
 • Lead & its compounds
 • Mercury & its compounds
 • Naphthalene & its compounds
 • Nonylphenols
 • Octylphenols
 • Pentachlorobenzene
 • Pentachlorophenol
 • PAHs
 • Simazine
 • Tributyltin compounds
 • Trichlorobenzenes
 • Trichloromethane
 • Trifluralin
 • Dicofol
 • PFOS
 • Quinoxyfen
 • Dioxins
 • Aclonifen
 • Bifenox
 • Cybutryne
 • Cypermethrin
 • Dichlorvos
 • Hexabromocyclododecanes
 • Heptachlor & heptachlor epoxide
 • Terbutryne
 • 17a-ethinylestradiol
 • 17b-estradiol
 • Diclofenac

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Priority Organic Pollutants at i2 analytical