Unit conversions at i2 analytical Ze względu na wymogi regulujące wprowadzanie i wykorzystywanie jednostek miar i wag, jesteśmy zmuszeni używać ich wiele rodzajów. By ułatwić Państwu pracę, zamieszczamy poniżej tabelę pomocną przy konwersji jednostek.

 

1 g = 1 gram = 0.001 kg
1 mg = 1 milligram = 0.001 g
1 μg = 1 microgram = 0.001 mg
1 ng = 1 nanogram = 0.001 μg

 

1 ppm = 1 part per million = 1 mg/l or = 1 mg/kg
1 ppb = 1 part per billion = 1 μg/l or = 1 μg/kg
1 ppt = 1 part per trillion = 1 ng/l or = 1 ng/kg

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)