Powietrze, opary i cząsteczki

Usługi analiz powietrza w i2 Analytical

Jako część naszej szerokiej gamy analiz środowiskowych, i2 Analytical jest zaszczycone możliwością prowadzenia wszechstronnych analiz powietrza z filtrów, rurek sorpcyjnych, media do poboru pasywnego, rurek do desorpcji termicznej oraz kanistrów typu Summa w zakresie metod ISO, BS EN, MDHS, NIOSH I OSHA dla aerozoli, oparów i związków stałych, jak i do testowania materiałów specjalnych.

Celem i2 Analytical jest zbudowanie laboratoriów w UK i w Polsce oraz z ciągłego wprowadzania innowacji i poszerzania usług dla klientów poprzez inwestowanie w nowe technologie oraz instrumenty.

Dodatkowo dysponujemy dedykowaną flotą pojazdów zapewniającą bezpieczne i niezawodne przetransportowanie próbek do naszego laboratorium dbając o spokój ducha naszych klientów.

W szczególności możemy zaoferować szereg testów wspierających:

Badania środowiskowe i środowiska pracy

Nasze laboratorium, by wspierać higienę pracy naszych klientów oraz badania w zakresie monitorowania środowiska, posiada szerokie możliwości analizowania próbek powietrza pobranych z kominów, oparów z gleby, emisji tła i środowiska pracy.

Opary z gleb/gazy wysypiskowe

Nasz zakres akredytacji UKAS zawiera ponad 65 związków z limitami wykrywania <0.5ppbv. Jesteśmy w stanie wykonać analizy w krótkim czasie po wcześniejszym zgłoszeniu, w zależności od bieżących możliwości laboratorium. Zainwestowaliśmy  w najnowszą technologię w formie kanistrów typu Summa. Nasze niepowtarzalnie i bezpieczne boksy do przechowywania próbek zapewniają ochronę kanistrom podczas transportu od miejsca poboru do powrotu do laboratorium.

Sprzęt do monitorowania pyłów

W 2018 roku i2 Analytical pozyskało prawa do sprzętu Iana Hanby’ego monitorującego pyły. Jesteśmy więc w stanie wypożyczyć i sprzedać asortyment taki jak: Frisbee, Bergerhoff oraz Directional Dust Gauges. Możemy także zaoferować instalację i serwisowanie mierników, części, podkładek samoprzylepnych oraz czytników.

Emisje z materiałów

i2 Analytical posiada mikrokomorę (Micro-chamber) do próbek VOC lub SVOC emitowanych z produktów i materiałów. Jej zastosowania są liczne, wliczając w nie: screening konstrukcji i surowców, elementów wykończenia pojazdów, profilowanie lotnych związków organicznych w oparach z e-papierosów, profilowanie zapachu żywności, tabaki i produktów konsumenckich, analizę związków uwalnianych z kadzidełek oraz analizę rozkładu żywności.

Mikrokomora zapewnia opłacalne, szybkie i wygodne testowanie, w celu efektywnej kontroli jakości przy jednoczesnej zgodności z międzynarodowymi standardami i metodologiami.

Broszura dostępna poniżej