AKREDYTACJA I JAKOŚĆ

Wszystkie badania wykonywane w naszych laboratoriach w Wielkiej Brytanii i Polsce są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowym standardem ISO17025 i MCERTS – standardem jakości dla gleb brytyjskiej Agencji Środowiska (UK Environment Agency).

i2 Analytical posiada największy zakres analiz akredytowanych według standardu MCERTS ze wszystkich laboratoriów w Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy niezwykle dumni, ponieważ polskie laboratorium i2 jest pierwszym na świecie laboratorium środowiskowym, które uzyskało standard jakości MCERTS brytyjskiej Agencji Środowiska poza granicami Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Mamy także zaszczyt posiadania wielostronnego porozumienia MLA, podpisanego między członkami jednostki akredytującej z krajów członkowskich, które zakłada równorzędność akredytowanych certyfikatów, inspekcji, kalibracji i raportów badań w całej Europie.

Dzięki temu eliminujemy potrzebę certyfikacji naszych usług dla każdego z krajów europejskich z osobna.

Ponadto bierzemy udział w badaniach biegłości (Proficiency Testing) na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Republiki Czeskiej, Polski i Włoch.

Dzięki naszym staraniom i ogromnym inwestycjom, możemy oferować nasze usługi badawcze w Europie i na całym świecie.

Statement of Qualification