Dokładne wyniki raportów przekazujemy Państwu w jasnej i logicznej formie. W zależności od Państwa potrzeb proponujemy różne opcje raportów: wersja elektroniczna (formaty PDF i xls), wydruk papierowy czy format elektronicznej bazy danych.

W przypadku projektów trwających dłużej, zbieramy pojedyncze raporty i tworzymy raport miesięczny lub dostarczamy szczegóły projektu na zakończenie, według Państwa preferencji.

i2 Analytical posiada system raportowania AGS, wspierający przesyłanie danych pomiędzy laboratorium i klientem.

Dane użyte do opisu próbek i związanych z nimi badań są ustandaryzowane, by zminimalizować szansę na błąd ludzki.

Dobra komunikacja i rzetelne raportowanie to klucz do pomyślnej współpracy.

Korzystamy również z systemu EQuIS (Environmental Quality Information System) – platformy umożliwiającej wszechstronne zarządzanie danymi środowiskowymi.

System posiada narzędzie kontrolne, sprawdzające prawidłowość i kompletność dostawy wszystkich danych elektronicznych. Uzyskujemy dzięki niemu raporty, wykresy, mapy i informacje dotyczące trendów.

KONTROLA JAKOŚCI – QA

Standardowe raporty QA mogą zawierać następujące dane:

  • Duplikaty (pobranej lub przygotowanej próbki)
  • Próby ślepe (terenowe/transportu, kontrola jakości, laboratoryjne)
  • Przedstawienie krzywych kalibracji (graficzne lub statystyczne)
  • Dane systemu jakości (statystyki, karty schewarta, precyzja, bias)
  • Stopień odzysku analitu
  • System sprawdzania sprawności urządzeń
  • Wyniki badań biegłości

Skontaktuj się z nami i zapytaj o więcej.

Reporting at i2 analytical