Asbestos-dustiness-web-page-banner_800x180px

ASBESTOS DUSTINESS

Badanie stopnia uwalniania włókien azbestowych z pyłów

ANALIZA WŁÓKIEN RESPIRABILNCYH POCHODZĄCYCH Z GLEBY

Dotychczasowe metody analityczne skupiają się na ilościowym określeniu wszystkich włókien azbestowych oraz materiałów zawierających azbest (tzw. ACM- Asbestos Containing Materials), obecnych w badanej próbce gleby. Jednakże nie zawsze stanowi to wyraźny wskaźnik ryzyka, jakie azbest może stwarzać poza laboratoryjnym środowiskiem testowym.

W i2 proponujemy kolejny poziom badania analitycznego, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje i dokonywać oceny ryzyka, a także kontrolować czy zarządzać interesującym Cię terenem.

KOLEJNY KROK W OCENIE RYZYKA

Azbest w glebie może występować w wielu formach: może znajdować się w materiale budowlanym zawierającym azbest (ACM), występować w formie wolnych włókien lub wiązek włókien. Standardowa analiza ilościowa może wskazać, jaką część masy gleby stanowi azbest, ale ogranicza się ona jedynie do wstępnej oceny rodzaju ryzyka, jakie masa ta stwarza. Przykładowo nieuszkodzony fragment azbestowej płyty cementowej może sugerować wysoką zawartość azbestu, ale już niewielka ilość niezwiązanych włókien azbestowych może powodować znacznie większe ryzyko.  Następnym krokiem w badaniu i ocenie jest, więc przyjrzenie się uwalnianiu włókien respirabilnych– jaka ilość azbestu prawdopodobnie zostanie uwolniona do powietrza?

Korzystając z istniejącej metodologii (EN 15051-2:2013 – Workplace exposure – Measurement of the dustiness of bulk material) nasza metoda skupia się na pyle jaki byłby uwolniony w warunkach naturalnych. W obliczu tego skupiamy się na włóknach respirabilnych (włóknach o średnicy mniejszej niż 3 μm, długości minimum 5 μm i stosunku wymiarów (długość do szerokości) większym, niż 3), które mogą przenikać przez oskrzeliki końcowe do obszaru wymiany gazowej płuc i stwarzać tym samym znaczące ryzyko dla ludzkiego zdrowia.

WYKORZYSTANIE NAJNOWSZEJ METODOLOGII

Reprezentatywna próbka gleby jest obracana przez ściśle określony czas w zamkniętym metalowym bębnie, podczas gdy strumień powietrza przepływa przez aparaturę. Generowany pył przechodzi przez filtr w celu zebrania większych frakcji. Następnie włókna są zatrzymywane na nitrocelulozowej membranie, z której zliczane są włókna przy wykorzystaniu mikroskopii kontrastowo-fazowej, jak w przypadku metodologii HSG248.

Liczba zidentyfikowanych włókien daje nam stężenie włókien respirabilnych w ilości włókna/ml powietrza. Korzystając ze stężenia zebranego pyłu (mg/m3) możemy skorygować stężenie włókien/ml powietrza do tego przy znormalizowanym stężeniu pyłu. Pozwala to na lepsze określenie rodzaju zagrożenia, jakie azbest może stwarzać w miejscu swojego występowania.

ZALETY PROJEKTU

W połączeniu z identyfikacją oraz analizą ilościową gleby, nasze testy mogą dać dużo bardziej jasny obraz tego jak wygląda rozmieszczenie azbestu na badanym terenie, jakie ryzyko może to stwarzać oraz jaki powinien być kierunek dalszego działania. Przy konkurencyjnych stawkach, w tym zniżkach na większą liczbę próbek oraz opcjach szybkiej realizacji analizy (3 i 5 dni robocze) możemy dać Ci opłacalne rozwiązanie odnośnie zagospodarowania azbestu na badanym terenie.

 

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych informacji lub chcesz przedyskutować jakikolwiek element naszych możliwości badania azbestu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0048 32 342 60 44.