Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

(2.5  kg / 4.5  kg)

BS1377 Part 4 Clause 3 STC NSTC STC NSTC STC NSTC
25 kg 10 kg 25 kg 10 kg 80 kg 50 kg
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Vibrating Hammer) BS1377 Part 4 Clause 3 STC NSTC STC NSTC STC NSTC
80 kg 50 kg 80 kg 50 kg 80 kg 50 kg
Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR) BS1377 Part 4 Clause 7 6 kg 6 kg 12 kg
Metoda oznaczania wskaźnika wilgotności (Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym) (MCR) BS1377 Part 4 Clause 5 3 kg 3 kg 6 kg
Maksymalna i minimalna gęstość objętościowa BS1377 Part 4 Clause 4 2 kg – 6 kg 2 kg – 6 kg 10 kg – 16 kg
Wskaźnik wytrzymałości na uderzenie; Aggregate Crushing Calue – Wskaźnik rozkruszenia kruszywa BS1377 Part 4 Clause 6 Na każdy punkt 1kg (20mm > 1kg > 10mm)

STC = Podatność     NSTC = Nie podatność na kruszenie