Ekstrakcja próbki jest pierwszym krokiem w dostarczeniu dokładnych i wiarygodnych wyników.

Próbki mogą być wyekstrahowane w odpowiednich rozpuszczalnikach poprzez:

 • półautomatyczną ekstrakcję do fazy stałej,
 • ciecz-ciecz przy użyciu szeregu rozpuszczalników
 • ultrasonifkację
 • mechaniczne wytrząsanie włączając wirowanie i wytrząsanie.

Cały proces został zaprojektowany tak, aby umożliwić ekstrakcję i postępowanie z próbką z praktycznie każdej powszechnie występującej matrycy, np.:

 • Wody pitne
 • Wody powierzchniowe
 • Wody gruntowe
 • Wody morskie
 • Wody technologiczne
 • Ścieki
 • Odcieki
 • Osady
 • Gleby
 • Powietrze
 • Rośliny

 

SPE & Extraction at i2 analytical