client commitment

W naszej pracy staramy się budować bliską relację z klientem. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wymieniamy spostrzeżeniami i bardzo indywidualnie podchodzimy do Państwa potrzeb. Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości danych oraz o terminowe wykonywanie zleconych analiz.

Zdobywamy Państwa zaufanie i od lat współpracujemy z coraz większą grupą klientów, którzy stale do nas wracają.

Korzystając z Państwa i naszej specjalistycznej wiedzy technicznej i doświadczenia, możemy zwielokrotnić korzyści płynące z bliskiej współpracy.

i2 Analytical oferuje zarówno pojedynczą analizę, jak i cały pakiet usług, umożliwiając klientowi dopasowanie ich do procedowanego projektu i osiągnięcie swoich celów terminowo i w założonym budżecie. Do każdego projektu przydzielony zostaje konkretny pracownik i2 Analytical, odpowiedzialny za pomoc klientowi.

ŚCIĄGNIJ PDF

PDF NASZE USŁUGI

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)