waste_banner

ENERGIA Z ODPADÓW, W TYM RDF/SRF/BIOMASA

W i2 uruchomiliśmy testowanie paliw stałych, odpowiednio dostosowane, aby spełniało wysokie standardy wymagane przez branżę energetyczną i odpadową, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, która wspiera nowe innowacje na tym wymagającym technologicznie rynku.

Jak i2 może pomóc?

Odbieranie i transport

Szybki odbiór próbek z miejsca przez kuriera i2, wraz z natychmiastowym działaniem ze strony laboratorium, zapewnia integralność próbki, szczególnie w odniesieniu do wzrostu wilgoci w wyniku fermentacji.

Przygotowanie próbek

Niejednorodny charakter paliw wymaga poświęcenia dużej uwagi w przygotowaniu próbki laboratoryjnej reprezentatywnej dla badanego materiału. i2 posiada najnowocześniejszy sprzęt do rozdrabniania i szlifowania, który jest obsługiwany przez personel specjalnie przeszkolony w zakresie akredytowanych Standardowych Procedur Operacyjnych.

Format raportów

i2 jest w stanie dostosować format raportu tak aby można było łatwo sprawdzić zgodność materiału z wymaganą specyfikacją paliwa.

Dążąc do bardziej ekologicznej gospodarki, przepisy rządowe zachęcają do ponownego wykorzystania odpadów. Tradycyjnie składowisko było szeroko wykorzystywane do składowania wielu odpadów, natomiast obecnie odpady te są często uważane za cenny towar. Odpady są zwykle przetwarzane w zakładzie recyklingu odpadów, w którym odpady, które łatwo poddają się recyklingowi, są oddzielane do ponownego użycia, a wszelkie resztki odpadów są następnie wykorzystane jako paliwo alternatywne (RDF) lub stałe paliwo wtórne (SRF), natomiast niektóre materiały mogą być użyte jako źródło energii z biomasy. Mogą one być następnie wykorzystane jako surowce do zasilania w zakładach unieszkodliwiania odpadów wyposażonych w technologię odzysku energii i dostarczania energii elektrycznej.