Proficiency Testing

Laboratoryjne badania biegłości to jeden z elementów dbania o wysoką jakość świadczonych usług.

W związku z coraz większymi wymaganiami ze strony instytucji nadzorujących i samych klientów, badania biegłości przeprowadzane przez zewnętrzne organy spełniają coraz ważniejszą funkcję w branży środowiskowych analiz chemicznych.

i2 Analytical od początku swojej działalności było pionierem we wdrażaniu różnego rodzaju etapów systemu kontroli jakości.

Bierzemy udział w badaniach biegłości (Proficiency Testing) na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Republiki Czeskiej, Polski i Włoch.

Bez fałszywej skromności możemy przyznać, że wychodząc przed szereg – wyznaczamy trendy.

Jako i2 Analytical zaangażowani jesteśmy w następujących zewnętrznych programach badaniach biegłości (PT):

CONTEST

i2 Analytical bierze udział w CONTEST – programie badania biegłości, który odbywa się między laboratoriami i organizowany jest przez Grupę LGC PT w celu sprawdzenia spełniania wymagań MCERTS. LGC jest międzynarodowym liderem w zakresie usług laboratoryjnych, materiałów referencyjnych oraz testów biegłości i oferuje szeroki zakres rozwiązań dla laboratoriów wykonujących analizy chemiczne, mikrobiologiczne i fizyczne.

Poprzez udział w tym programie badań biegłości jesteśmy w stanie monitorować i zapewniać jakość naszych badań oraz demonstrować wysokie kompetencje zarówno klientom jak i jednostkom akredytacyjnym.

LEAP i AQUACHECK

i2 Analytical uczestniczy w programach LEAP i AQUACHECK, które obsługują m.in. sektory badań wody oraz środowiskowych analiz laboratoryjnych.

Programy LEAP i AQUACHECK spełniają wymagania Brytyjskiego Inspektoratu Wody Pitnej (DWI – Water Supply (WaterQuality) Regulation 21 (2) (e) 1989 and the 1991 Private Water Regulation 19 (2) (e)) dotyczące parametrów chemicznych i mikrobiologicznych. Obecnie działamy w ramach trzech programów LEAP i AQUACHECK: Chemia Wody Pitnej, Ścieków i Terenów Zanieczyszczonych.

i2 Analytical bierze również udział w programach badania biegłości prowadzonych w Niemczech, Czechach, Polsce i we Włoszech.

 • Czechy – program ASLAB PT
 • Niemcy – program BAM Profea PT
 • Polska – program OBiKS PT
 • Włochy – program Quality Consult PT (Associazioneper lo sviluppo della qualita ambientale)

AIMS, AISS I RICE

Wymagania akredytacyjne analiz azbestu (bulk ID, soil screening, ID i kwantyfikacji w glebach) narzucają obowiązek partycypowania w badaniach biegłości organizowanych przez HSL: AIMS (Azbest w materiałach budowlanych), AISS (Azbest w glebie) i RICE (Azbest w powietrzu).

Poziom umiejętności i wiedzy u wszystkich analityków jest monitorowany, a laboratorium ma obowiązek zgłoszenia do agencji UKAS przypadku, gdy wyniki ich pracy nie są zadowalające.

PDF DOWNLOADS

Proficiency Testing April 2016

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)