professional membership

i2 Analytical jest członkiem Brytyjskiego Związku Miar i Testów (BMTA) oraz EIC i North East Thames Contaminated Land Forum.

i2 Analytical jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (Royal Society of Chemistry) i Towarzystwa Przemysłu Chemicznego (Society of Chemical Industry), a nasi przedstawiciele zasiadają w komisjach wspierających nauki związane z chemią i ochroną środowiska.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)