quality commitment

Zaostrzona kontrola jakości oraz akredytacja naszych technik analitycznych, jest niezbędna dla zachowania i przestrzegania wysokich norm i standardów badań. Dlatego też w i2 Analytical używamy najnowszych instrumentów i metod badawczych.

Poza naszymi zaostrzonymi normami, stosujemy również ogólnie przyjęte standardy, opublikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizującą (ISO), Brytyjską Instytucję ds. Norm (BSI) i Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (USEPA).

Natomiast United Kingdom Accreditation Service (UKAS) corocznie przeprowadza audyty w obu laboratoriach i2 w Wielkiej Brytanii i w Polsce oraz dokładnie weryfikuje funkcjonowanie systemów zarządzania i jakości, które stosujemy we wszystkich obszarach naszej działalności.

W razie potrzeby i2 Analytical umożliwia swoim klientom dostęp do danych systemu jakości (np. AQC), danych kalibracyjnych, chromatogramów, danych dotyczących systemu badania sprawności urządzeń w formie pakietu danych.

Wszystkie próbki przychodzące do laboratorium są weryfikowane według otrzymanego zlecenia COC, a całość procesu jest monitorowana i kontrolowana przez platformę LIMS (System Zarządzania Informacją Laboratoryjną).

Pozwala to na utrzymanie rygorystycznych reżimów jakości i zapewnienie integralności danych, jak również na stosowanie elastycznego formatu raportów.

Wiemy, że w naszej branży ważne są nie tylko dokładne analizy, ale i przedstawienie uzyskanych danych w logiczny i przejrzysty sposób. Efektywne zarządzanie danymi zaoszczędzi Państwa czas i pieniądze.

Innowacyjność i rozwój nowych metod badawczych pozostaje znakiem rozpoznawczym i2 Analytical.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)